Znalezienie pierwszych kandydatów na stanowisko pracy stanowi spory problem niezależnie od zawodu.

Nie inaczej jest w branży IT – pierwsze kontrakty mogą okazać się niemałym wyzwaniem. Istnieje jednak kilka sposobów, dzięki którym będziesz mógł znacznie przyspieszysz proces rekrutacji i uczynić go naprawdę prostym. Postępując według określonych kroków – szybko i bezproblemowo znajdziesz klientów, co pozwoli Twoim biznesom na jeszcze lepsze prosperowanie oraz prężny, dynamiczny rozwój.

 

Czym jest Quiet Quiting?

Quiet Quiting to „ciche odchodzenie” z miejsca pracy. W praktyce oznacza ono moment, w którym pracownik zastanawia się nad ostatecznym opuszczeniem miejsca pracy, w którym znacząco zmniejsza on swoją efektywność oraz przestaje przywiązywać wysoką wagę do zadań, jakimi właśnie się zajmuje.

Nie podejmuje już własnej inicjatywy i robi tylko to, czego  bezpośrednio wymaga od niego pracodawca. Sprawy firmy przestają go interesować, a jego motywacja znacząco spada.

Zdaniem wielu, Quiet Quiting uznać można za reakcję pracowników na zbyt duże wymagania oraz presję, jaką kładzie się na nich w pracy. Zbyt duża presja kładziona na ramionach pojedynczego pracownika bardzo często doprowadza go do przeciążenia i załamania, którego bezpośrednim skutkiem będzie stopniowe wycofywanie się z miejsca pracy. W ekstremalnych przypadkach może przerodzić się on w strajk włoski – celowe sabotowanie pracy firmy przez jej pracowników, skutkujące w jak najwolniejszym wykonywaniu zadań przy zachowywaniu jak największej precyzji i dokładności, która przynosi skutek odwrotny do zamierzonego.

 

Jak Quiet Quiting wpływa na branżę IT?

Obecnie IT niewątpliwie stanowi branżę, w której panuje rynek pracownika.

Oznacza to mniej więcej tyle, że firmy muszą w nim rywalizować o to, aby pracownicy wybierali je na swoje miejsce prace. Jest to szczególnie ważne w kontekście zjawiska Quiet Quitingu. Łatwość znalezienia pracy w IT wpływa na przekonanie, że pracę tą można w każdym możliwym momencie zmienić.

Pracownicy często więc nie będą angażować się w sprawy firmy, gdyż dla wielu z nich jest ona jedynie miejscem, w której przez parę godzin dziennie muszą „poklepać kod”. Rozrost zjawiska Quiet Quitingu doprowadzić może do zmiany społeczności, jaką jest firm – a w sumę jednostek, które nie robią nic ponadto, co wykracza poza zakres obowiązków.

Na rozrost tego zjawiska w sposób znaczny wpływają zjawiska ostatnich lat: pandemia, praca zdalna czy wybuch wojny w Ukrainie. Wszystkie to sprawiło, iż pracownicy w dużej mierze przestali traktować pracę jako priorytet, przekładając ponad nią inne wartości.

 

Jakie negatywne konsekwencje dla firmy niesie za sobą Quiet Quiting?

Quiet Quiting znacznie wpływa na środowisko pracy, w którym się pojawia, prowadząc do
jego stopniowego wyniszczania.

Po pierwsze, zabija on ducha zespołu. W sytuacji, w której część pracowników nie jest zmotywowana do wykonywanej przez siebie pracy, cierpią na tym morale całego teamu. W grupie znika inicjatywa do podejmowania się dodatkowych zadań, a atmosfera wspólnej pracy powoli umiera i przeradza się w pojedyncze zadania wykonywane przez jednostki. Co więcej, nacząco zmniejsza efektywność oraz wyniki osiągane przez zespół, tworząc tym samym duże ryzyko powstania sytuacji kryzysowych na przykład wtedy, gdy pracownicy wcześniej kończący swoją pracę nie chcą przejąć dodatkowych zadań, których wykonanie mogłoby odciążyć cały zespół.

Quiet Quiting prowadzi do osłabienia się ducha firmy i znacznie gorszych wyników – dlatego tak ważne
jest, aby – planując zmianę pracy – nie zaniedbać swoich dotychczasowych zadań.

 

Jak przeciwdziałać Quiet Quitingowi w swojej firmie?

Quiet Quiting niewątpliwie niesie ogromne zagrożenia dla organizacji. Obniża on motywację zespołu oraz w sposób znaczny zmniejsza efektywność firmy.

W małych organizacjach doprowadzić może nawet do załamania się systemu pracy! Procesowi temu oczywiście możesz przeciwdziałać. Istnieje kilka kroków, które należy uczynić, aby zwalczyć bądź zminimalizować to niekorzystne zjawisko.

Pierwszym krokiem będzie zidentyfikowanie palących potrzeb pracowników i rozwiązanie ich tak, aby jakość środowiska pracy znacznie się zwiększyła.Każdemu w końcu bardziej chce pracować się w miejscu, które będzie odpowiadało jego potrzebom, prawda?

Nie wywieraj na swoich pracownikach niepotrzebnej presji – nikt nie chce pracować w ciągłym crunchu, a sprinty w scrumie nie trwają cały czas. Niepotrzebne przeciążanie pracowników kosztem zwiększenia efektywności źle wpływa na ich samopoczucie i powoduje, że będą znacznie bardziej chętni do porzucania swojej pracy. Każdemu lepiej pracuje się w środowisku, w którym nie jest się przeciążonym.

Doceniaj swoich pracowników! Nic nie podnosi motywacji do pracy bardziej, niż uczucie docenienia. Chwal za sukcesy i wynagradzaj ciężką pracę. Po zakończeniu ciężkiego intensywnego okresu, postaw na odpoczynek i wynagródź pracownikom trud, jaki włożyli w nadgodziny.

Nie wyżywaj się na pracownikach za ich błędy. Pochodź do porażek w sposób racjonalny – stwórz przestrzeń na ich poprawę i traktuj błędy popełnienie przez pracowników z dużą dozą wyrozumiałości. Bądź akceptujący dla juniorów – uczący się pracownik nie będzie perfekcyjny w tym co robi, co jest całkowicie zrozumiałe.

To tylko niektóre metody z tych, które możesz wdrożyć, aby zapobiec Quiet Quitingowi w swojej firmie. Najważniejsze jest stworzenie komfortowego miejsca do pracy oraz wynagradzanie pracownika za jego trudy – już małe, systematycznie wdrażane kroki mogą znacząco podnieść jakość pracy w firmie, co z łatwością zauważysz po nastawieniu pracowników do wykonywania zadań.

Quiet Quiting to niezwykle groźny trend, który szybko doprowadzić może do znacznego obniżenia się jakości pracy oraz efektywności organizacji, a także do narażenia firmy na duże straty. Dlatego właśnie niezwykle ważnym elementem działania jest szybkie zauważanie trendu w organizacji! Przetransformuj swoją firmę w miejsce przyjazne i wspierające, w którym pracownicy będą mogli się rozwijać i nie będą poddawani zbędnej presji. Dobre i nieprzeciążające środowisko pracy sprawi, że pracownicy będą „cicho opuszczać” twoją firmę o wiele rzadziej!